ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด กลุ่มที่ 1

สรุปผลการแข่งขันทุกร

Read more

ผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 70

Read more

ผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.ร้อยเอ็ด กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 70

Read more